Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  niepełnosprawnych dzieci.

Ogłoszenie Otwarty Konkurs Ofert 2022.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska     

Zaakceptowała Iwona Bylicka                 

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content