Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadanie Gminy z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

 

Wytworzył: Leszek Szymański

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content