Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Z planowanej kwoty 9.000 zł, rozdysponowano środki w całości 9.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – załącznik nr 1.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content