Rekompensaty za gaz dla NGO

Szanowni Państwo,Przyjęto ustawę, mówiąca o rekompensatach dot. opłat za gaz określonym w ustawie podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym. Pod poniższym linkieminformacje i odnośniki: https://publicystyka.ngo.pl/tanszy-gaz-dla-ngo-rozporzadzenie-ze-wzorem-oswiadczenia

Izabela Michnowska Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl mailto:izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pltel. 30 77 719 (pokój 393)- tel. 789408027

Skip to content