Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 (Project Support Facility)

Szanowni Państwo!

Project Support Facility (PSF) ma w 2022 r. wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030. W ramach PSF finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego  (bezpieczny i stabilny region; zrównoważony   i dobrze prosperujący region; tożsamość regionalna), oraz dotyczące m.in.:

-zwiększenia   poziomu   opieki   zdrowotnej    populacji   poprzez   promocję   informacji  o powszechnym dostępie do darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień;

-wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości („Green Entrepreneurship”);

– innowacyjnych   i   inkluzywnych   pomysłów   dotyczących   udziału   młodych    ludzi   w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2022 zostanie przeprowadzony w terminie 14 lutego – 31 marca 2022 r. Bliższe informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/wp- content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf .

W przypadku dodatkowych prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego (Jekaterina Popova, psf@cbss.org). Jednocześnie uprzejmie zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o zgłoszeniu projektów na adres Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

e-mail: info@mrips.gov.pl, tel. 222-500-108

Skip to content