Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok

Szanowni Państwo!

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich ogłosił (18 marca br.) otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej  w ramach Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2020-2025 – edycja 2022. Termin składania ofert mija 22 kwietnia br.
Więcej informacji oraz druki wniosków do wypełnienia wraz z instrukcjami i załącznikami do pobrania na :
https://www.gdansk.uw.gov.pl/5836-organizacje-pozarzadowe-konkurs-ofert
https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/komunikat-w-sprawie-otwartego-konkursu-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-2022-roku.html
Z poważaniem
Izabela Michnowska
Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego
Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
Wydział Polityki Społecznej
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 30 77 719, 789408027
e-mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl

Skip to content