Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

„Edukacyjnej opieki wychowawczej”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2022 roku.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła:      Kamila Jabłońska                           

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

                           Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content