Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałania patologiom społecznym.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałania patologiom społecznym –

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży          i dorosłych w związku z przemocą w rodzinie alkoholizmem lub inną sytuacją kryzysową.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2022 r. w zakresie Przeciwdziałania patologiom społecznym.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.     

Wytworzyła: Magdalena Łoś

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content