Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowych w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: Przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą:

1) Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe,

2) Pomoc psychologiczno-terapeutyczna indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych w związku z przemocą w rodzinie alkoholizmem lub inną sytuacją kryzysową,

3) Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Propozycję prosimy składać do dnia 14 kwietnia 2022 roku do godz. 15:30 na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl  

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych                                                                               

Skip to content