Wynik  konkursu na realizację zadań Gminy na 2022 rok w zakresie: Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie:

Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

Załączniki:

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe – załącznik nr 1.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content