Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  niepełnosprawnych dzieci.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 2022.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content