Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

W załączeniu przedstawiamy do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje społeczne polegać będą na wyrażaniu opinii i uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie projektu Współpracy na email: salkowska@um.tczew.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Tczewie (pok.39, ul. 30 Stycznia 1) do dnia 03 listopada 2017 roku.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Ewa Salkowska-Stubba, inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 Załączniki:
Skip to content