Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia 01 lipca 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2023 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet”.

Załącznik:

  1. Ogłoszenie o konkursie: Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.
  2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu.
  3. Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu.

Wytworzyła:       Magdalena Pieczewska                

Zaakceptowała:   Iwona Bylicka

                             Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content