Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od 01 lipca 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2023 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi”.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o konkursie: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.
  2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu.
  3. Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu.

Wytworzyła:      Magdalena Pieczewska                             

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka                                                                                                                                                             

 Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content