Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Dofinansowanie wkładu własnego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2023 w zakresie Dofinansowanie wkładu własnego. Z planowanej kwoty 5.000 zł, rozdysponowano środki w wysokości 5.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu Dofinansowanie wkładu własnego – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska                                 

Zaakceptował: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content