Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy w zakresach: ,,Kultury Fizycznej i Sportu”, ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”, ,,Upowszechnianie Turystyki”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ,,Kultury Fizycznej i Sportu”,
  • ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”,
  • ,,Upowszechnianie Turystyki”.
  1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2024 roku.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór załącznika f, g, h (dotyczy klubów sportowych).           

Wytworzyła:      Kamila Jabłońska                          

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka                                                                                                                                  

                           Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content