Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. „Kultury Fizycznej i Sportu”
  2. „Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”
  3. „Upowszechniania Turystyki”

Propozycje prosimy składać do dnia 24 listopada 2023 roku do godz. 14:30 na e-mail:

  1. salkowska@um.tczew.pl – z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu
  2. jablonska@um.tczew.pl – z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Upowszechniania Turystyki.

Wytworzyła:      Kamila Jabłońska                          

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

                           Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content