Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy w zakresie „działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadania Gminy w zakresie „działalności wspomagającej rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych”.

 

Wytworzył: Leszek Szymański

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 

Skip to content