Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy w zakresie: „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej”

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadania Gminy w zakresie: „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej”

 

Wytworzył: Leszek Szymański

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content