Informacja o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym

W związku z prośbą Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 2018r., przekazuję informacje o obowiązkach i sankcjach wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz 862 z poź.zm.).

Jednocześnie proszę o przekazanie powyższej informacji podległym jednostkom oraz stowarzyszeniom i fundacjom, których działalność związana jest z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi.

W załączeniu przekazuję pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 2018r.

Z poważaniem,
z up. Wojewody Pomorskiego
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Katarzyna Stanulewicz

pismo Podsekretarza Stanu.(3893617_3209821)

Skip to content