Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Tczew zleci organizację konkursu dotacyjnego w roku 2019 – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Tczew zleci organizację konkursu dotacyjnego w roku 2019 – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

 

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content