Nabór wniosków na realizację w 2019 roku Programu ,,Klub”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

* Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
* Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r.
* Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2019 r.
* Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod nr tel. (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 350, (22) 24 43 214, (22) 24 47 319, (22) 24 47 358, (22) 24 43 165.

Dla ułatwienia aplikowania załączono przykładowo wypełniony wniosek (w dwóch wariantach dofinansowania) oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Program_Klub_2019

Ogolne_zasady_wypelniania_wniosku_w_Programie_KLUB_2019

Najczesciej_zadawane_pytania

Program_Klub_2019-2

Decyzja_nr_56_Ministra_Sportu_i_Turystyki_z_dnia_13_listopada_2018_r

Przykladowy_wnioske_na_10_000_zl

Przykladowy_wniosek_na_15_000_zl

Skip to content