Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – skład Rady

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia skład w/w Rady powołany Zarządzeniem nr 104/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31.03.2016 r. w sprawie powołania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016-2019.

Pobierz plik

 

Skip to content