Informacja o zmianie składu Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w dniu 30.03.2017 r. rezygnację z członkostwa w Tczewskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego złożył Pan Krzysztof Bejgrowicz.

W związku z tym, że ww. był przedstawicielem wybranym przez Prezydenta Miasta Tczewa, Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 121/2017 z dnia 24.04.2017 r. uzupełnił skład Rady o Panią Ewę Salkowską – Stubba.

Wytworzyła: Róża Tasarz
Akceptacja: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content