Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Ochrony Zdrowia

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie Ochrony Zdrowia. Z planowanej kwoty 50.000 zł, rozdysponowano środki w całości tj.50.000 zł.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content