Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej. Z planowanej kwoty 70.000 zł, rozdysponowano środki w całości tj. 70.000 zł.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content