Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – zebranie wyborcze

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zaprasza na zebraniu wyborczym organizowane dnia 17 marca 2016 r. o godzinie 17:00, miejsce zebrania wyborczego: sala nr 21 budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

 

Wytworzył: Kamila Jabłońska

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content