Informacja z kontroli przeprowadzonej w Tczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z siedzibą w Tczewie.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Tczewie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.06.2019 r.

Zakres kontroli:

1) Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 69/01/2019 z dn.31.01.2019 roku pn. ”Seniorzy TUTW spełniają marzenia – Warsztaty rękodzieła artystycznego – kontynuacja z lat poprzednich.”

2) Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak.

 

Wytworzyła: Kamila Jabłońska

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Skip to content