Informacja z kontroli przeprowadzonej w Fundacja Domu Kultury z siedzibą w Tczewie

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Domu Kultury z siedzibą w Tczewie.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Fundacja Domu Kultury z siedzibą w Tczewie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.06.2019 r.

Zakres kontroli:

1) Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 65/01/2019 z dn. 31.01.2019 roku pn. ”Kontynuacja projektu senior społecznym twórcą kultury”

2) Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak.

 

Wytworzyła: Kamila Jabłońska

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content