Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 26.07.2017 roku na zadanie pod nazwą ,, Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych” wpłynęła jedna oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 1.200 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę negatywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla Organizacji Pozarządowych na 2017 r. w zakresie: Edukacyjnej Opieki Wychowawczej; Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

 Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2017 w zakresach: „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej”; „Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”

Wytworzył: Leszek Szymański

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 

Nastąpiła zmiana danych dokumentu. W załączniku Edukacyjna Opieka Wychowawcza w punkcie  5 został wprowadzony omyłkowo nieprawidłowy zapis dotyczący nazwy zadania

Dokument opublikowany – http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/2072/wiadomosc/367984/informacja_o_wysokosci_przyznanych_dotacji_dla_organizacji_pozar

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 28.06.2017 roku na zadanie pod nazwą ,, Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ,,Sambor” Tczew na kwotę 100.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Załączniki:

Wytworzyła:       Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 28.06.2017 roku na zadanie pod nazwą ,, Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi” wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Hubertus” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie, na kwotę 2.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

 Załączniki:

Wytworzyła:  Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 28.06.2017 roku na zadanie pod nazwą ,, Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych” wpłynęła jedna oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 3.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę negatywnie.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: „Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn”

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 28.06.2017 roku na zadanie pod nazwą ,, Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła jedna oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska  Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content