Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla Organizacji Pozarządowych na 2017 r. w zakresie: Edukacyjnej Opieki Wychowawczej; Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

 Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2017 w zakresach: „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej”; „Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”

Wytworzył: Leszek Szymański

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 

Nastąpiła zmiana danych dokumentu. W załączniku Edukacyjna Opieka Wychowawcza w punkcie  5 został wprowadzony omyłkowo nieprawidłowy zapis dotyczący nazwy zadania

Dokument opublikowany – http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/2072/wiadomosc/367984/informacja_o_wysokosci_przyznanych_dotacji_dla_organizacji_pozar

Skip to content