Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2019: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2019: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

 

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Tczew zleci organizację konkursu dotacyjnego w roku 2019 – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Tczew zleci organizację konkursu dotacyjnego w roku 2019 – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

 

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy – Pomoc Społeczna, Kultura Fizyczna i Sport, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Upowszechnianie Turystyki na 2019 rok

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ,,Pomocy Społecznej”,
  • ,,Kultury Fizycznej i Sportu”,
  • ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”,
  • ,,Upowszechnianie Turystyki”.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2018 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn”.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Elżbieta Noch – Z-ca Naczelnika  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2018 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn”.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2018 roku, pn. ?Udział Klubu legal anabolic steroids australia w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet?.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2018 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi”.

 

Wytworzyła:  Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2018 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych”.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2018 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej”.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

 

Wytworzył: Leszek Szymański

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki:
Skip to content