Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

 

Wytworzył: Leszek Szymański

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki:
Skip to content