Kolejna edycja programu Działaj Lokalnie

Tegoroczny konkurs grantowy to już trzynasta odsłona programu Działaj Lokalnie na terenie powiatu tczewskiego. Dzięki wsparciu fundatora (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), gmin oraz sponsora – Banku Spółdzielczego w Tczewie, Fundacja Pokolenia rozdysponuje środki na inicjatywy lokalne. Szansę na zdobycie dotacji do 6 tys. zł mają grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe.
Nabór wniosków zaczyna się 10 kwietnia. Przez cały miesiąc, aż do 10 maja, grupy inicjatywne mogą składać wnioski za pomocą internetowego generatora.

Fundacja Pokolenia, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, zaplanowała cykl spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych na terenie powiatu, których daty podano poniżej. Po zakończeniu naboru, niezależna komisja podejmie decyzję, które ze złożonych podań otrzymają wsparcie. W skład kapituły wejdą osoby z instytucji samorządowych, ze środowiska kultury, biznesu oraz specjaliści aktywnie działający na rzecz pobudzania lokalnych inicjatyw.
Okres realizacji projektów to maksymalnie pół roku, przy czym za datę początkową można przyjąć 1 czerwca.
Wśród pożądanych pomysłów są takie, które traktują o szeroko pojmowanym dobru wspólnym. Co kryje się pod tym hasłem? Istotne by z projektów płynęły korzyści dla lokalnej społeczności. Modelowe wnioski o dofinansowanie inicjatyw uwzględniają np. troskę o integrację międzypokoleniową, pracę wolontariuszy, pielęgnację tradycji, środowiska. Są przy tym innowacyjne i pozostawiają możliwość kontynuacji działań po ich zakończeniu. Ważne,żeby projekt był fundamentem dla lokalnego kapitału społecznego. Celem konkursu jest pobudzanie aktywności społecznej oraz dawanie szansy na rozwój, poprawa jakości życia w małych miastach i na teren wiejskich.
W 2017 w ramach Działaj Lokalnie zostało dofinansowanych 12 projektów na łączną kwotę 57 400zł.

Otwarte spotkania dla zainteresowanych wnioskodawców:
Gmina Gniew – 16.04, godz. 16:30 – Centrum Aktywnych Gniew, Plac
Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew
Gmina wiejska Tczew – 17.04, godz. 17:00 – Świetlica Wiejska Szpęgawa
Gmina Pelplin – 18.04, godz. 16:00 – Biblioteka Publiczna Miejska im.
B.Sychty, Sambora 5A, 83-130 Pelplin
Gmina Morzeszczyn – 19.04, godz. 16:00 – Biblioteka Morzeszczyn,
Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
Gmina Subkowy – 23.04, godz. 16:00 – Dom Kultury w Subkowach, ul.gen.
Józefa Wybickiego 22, 83-120 Subkowy
Gmina miejska Tczew – 24.04, godz.17:00 – Fundacja Pokolenia,
ul.Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

Przewidywany czas spotkań to ok. 2h

Dane kontaktowe:

Ośrodek Działaj Lokalnie: Fundacja Pokolenia

Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

http://dzialajlokalnie.fundacjapokolenia.pl/

Tel. 58 352 45 46

Pozdrawiam, Gosia Peplińska

 

infografika pion pdf

 

 

Skip to content