Informacja na temat organizowanego szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa

Urząd Miejski w Tczewie zaprasza na szkolenie organizowane dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Tczewa. Zakres szkolenia : merytoryczne i finansowe aspekty rozliczenia dotacji za rok 2016 oraz zapoznanie z nowym wzorem sprawozdania zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, które weszło w życie 3 września 2016 roku. Szkolenie odbędzie się 18.11.2016 r. (piątek) o godz. 12:00, w sali nr 21 budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Szkolenie jest bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16.11.2016 r. do godz. 15:30 do Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na adres email: jablonska@um.tczew.pl.

Wytworzył: Kamila Jabłońska
Zaakceptowała Bożena Nowopolska
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Pobierz

 

Skip to content