Informacja na temat organizowanego szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa

Prezydent Miasta Tczewa wraz z Tczewską Radą Działalności Pożytku Publicznego zaprasza na szkolenie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie miasta Tczewa. Temat szkolenia : Nowe wzory ofert, zasady przygotowania wniosków o dotacje na zadania zlecone. Szkolenie odbędzie się 14.10.2016 r. (piątek) o godz. 12:00, w sali nr 21 budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Szkolenie jest bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 05.10.2016 r. do godz. 15:30 do Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na adres email: jablonska@um.tczew.pl.

Ponadto po szkoleniu o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie organizacji pozarządowych z przedstawicielami Urzędu Miejskiego odpowiedzialnymi za sprawy społeczne.

Wytworzył: Kamila Jabłońska
Zaakceptowała Bożena Nowopolska
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content