Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym”.

Wytworzył Łukasz Butkus               

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska  – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2020 roku.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego . 
  4. Wzór umowy.
Skip to content