Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:

 1. ,,Kultury Fizycznej i Sportu”.

Propozycję prosimy składać do dnia 10 marca 2020 roku do godz. 15.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: jablonska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ,,Kultury Fizycznej i Sportu”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2020 roku.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
 3. Wzór załącznika f, g, h (dotyczy klubów sportowych).           

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:

 1. „Edukacyjnej opieki wychowawczej”
 2. „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Propozycję prosimy składać do dnia 28 lutego 2020 roku do godz. 14.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: jablonska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy – „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.
 1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2020 roku.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Wzór sprawozdania stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.           

Wytworzyła: Magdalena Łoś           

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy – Edukacyjna opieka wychowawcza

 1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2020 roku.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

„Edukacyjnej opieki wychowawczej”

Wytworzyła:  Kamila Jabłońska                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy – Dofinansowanie wkładu własnego

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

„Dofinansowanie wkładu własnego”

 1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2020 roku.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych – Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

 1. Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet.

Propozycję prosimy składać do dnia 27 stycznia 2020 roku do godz. 15.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: jablonska@um.tczew.pl

Wytworzyła:  Kamila Jabłońska                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych     

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych – Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

 1. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Propozycję prosimy składać do dnia 27 stycznia 2020 roku do godz. 15.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: jablonska@um.tczew.pl

Wytworzyła:  Jabłońska Kamila                   

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi”.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 1. Ogłoszenie o konkursie: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.
 2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu.
 3. Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu.

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet”.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 1. Ogłoszenie o konkursie: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet.
 2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu.
 3. Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu.
Skip to content