Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi”.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

  1. Ogłoszenie o konkursie: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.
  2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu.
  3. Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu.
Skip to content