Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy – Dofinansowanie wkładu własnego

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

„Dofinansowanie wkładu własnego”

  1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2020 roku.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content