Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy – Edukacyjna opieka wychowawcza

  1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2020 roku.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

„Edukacyjnej opieki wychowawczej”

Wytworzyła:  Kamila Jabłońska                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content