Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy – „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.
  1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2020 roku.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  3. Wzór sprawozdania stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.           

Wytworzyła: Magdalena Łoś           

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content