Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, w tym dla 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia  – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, w tym dla 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

wybrano ofertę:

Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1, z ceną realizacji 525 750,00-zł. plus 113 572,80-zł. z tytułu realizacji zadania dla 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną na okres od 01.01.2020  do 31.12.2020r.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Skip to content