Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci w miejscu ich zamieszkania na terenie Tczewa w ilości szacunkowej 1413 godzin ( jeden tysiąc czterysta trzynaście ) w okresie od 02 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci. wybrano ofertę:

Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1, z ceną realizacji 390 000,00-zł. na okres od 02 stycznia 2020 r.  do 30 czerwca 2020 r.

Prezydenta Miasta

Mirosław Pobłocki

Skip to content