Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2020 w zakresie Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 240.000 zł, rozdysponowano środki w całości t. j. 240.000 zł.

Wytworzyła:  Magdalena Łoś                                  

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2020 z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ – załącznik nr 1.

Skip to content