Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 28 listopada 2019 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych  z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2020 r.- załącznik nr 2

Wytworzyła:  Kamila Jabłońska                               

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content