Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 28 listopada 2019 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych”  wpłynęła jedna oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew ul. Jagiełły 8, na kwotę 5.500 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2020 r.- załącznik nr 2

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content