Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczew na rok 2020.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa Nr 105/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku zmienia się termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczew na rok 2020 ogłoszony Zarządzeniem nr 40/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczew na rok 2020 w ten sposób, iż przedmiotowy konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Podstawą zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, jest wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  stan epidemii na obszarze całego kraju jak również wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. ograniczenia, które powodują, że nie ma możliwości zrealizowania zadań publicznych w zakresie „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w pierwotnym terminie.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content