Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na dofinansowaniu działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19

Szanowni Państwo ,

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o wsparciu pomorskich organizacji pozarządowych podejmujących działania pomoce na rzecz przeciwdziałaniu epidemii COVID-19. W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.rops.pomorskie.eu oraz Facebooku. Linki poniżej:

https://rops.pomorskie.eu/-/dzialasz-w-orgnizacji-wystap-o-srodki-w-formie-malych-grantow-dla-ngo-w-zwiazku-z-covid-19-ogloszenie-

#NGO | Ważny komunikat dla pomorskich organizacji pozarządowych‼️W ramach „małych grantów” można zdobyć nawet 1️⃣0️⃣…

Opublikowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP Piątek, 24 kwietnia 2020

Pozdrawiam,

Andrzej Kowalczys
Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
tel.: 58 32 68 890 fax: 58 32 68 563Skip to content