Konkurs – Działaj Lokalnie 2020

Fundacja Pokolenia ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2020. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
* zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;* wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;* mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;* przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;* będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;* będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Z uwagi na specyficzny okres w jakim przyszło nam wszystkim funkcjonować, dodatkowym priorytetem w tegorocznej edycji są projekty przewidujące działania zmniejszające negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną do 21 czerwca za pośrednictwem stronyhttp://www.system.dzialajlokalnie.pl/  .

Tylko w zeszłym roku udało się wesprzeć 15 projektów. Jako Ośrodek Działaj Lokalnie przekazaliśmy 67 000 zł na inicjatywy lokalne mieszkańców powiatu tczewskiego. Wśród zrealizowanych działań znalazły się m.in.: warsztaty integracyjne,  budowa placu zabaw z elementów odzyskanych (upcycling), warsztaty plastyczne, odnowienie i zmiana przestrzeni wokół świetlic wiejskich. Powstała także niepowtarzalna sąsiedzka książka kucharska. Katalog projektów w ramach DL jest bardzo szeroki. Zatem do dzieła! Liczymy na Waszą pomysłowość. – zachęcają Gosia Peplińska i Łukasz Rościszewski, animatorzy z Fundacji Pokolenia.

Więcej informacji, w tym REGULAMIN KONKURSU i zapisy na spotkania informacyjno-szkoleniowe on-line, na stronie:http://www.fundacjapokolenia.pl/  .

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Miasta Tczewa.Finansowo wspiera go także Bank Spółdzielczy w Tczewie.

Skip to content